Jag som driver M A Ord heter Malin Algell och har utbildning och erfarenhet inom medie- och kommunikationsvetenskap, svenska, journalistik, textdesign, samt trycksaksproduktion.

Jag har mitt säte i Nacka utanför Stockholm men med internet som verktyg jobbar jag med företag i hela Sverige.

M A Ord bildades 2013.