Referenser

Kunder och uppdrag – ett urval

White Smoke AB Korrekturläsning och strukturering av dokument.

BalMid AB Texter på svenska och engelska till företagets hemsida.

Företagande.se Artikelserie om innovation.

I Din Tjänst Textredigering samt språkgranskning av hemsida. Formgivning av informationsfoldrar

Toxic Riv och sanering Text till broschyr

Tripwise.se Ett flertal korta webbtexter till sajten.

Bonuskraft AB Formgivning av broschyr och annat tryckt material. Bearbetning av texter till broschyr och hemsida.

Edna Care & Service AB Formgivning av broschyr. Bearbetning av texter till broschyr och hemsida.

Kreativa Kök Sverige AB Löpande arbete med kommunikation och marknadsföring. Bl. a annonser för Facebook, trycksaker, texter och inlägg på hemsida.

Lotax AB Översättning av produkttexter för e-handel.

Kollashop Produktbeskrivningar till e-handel.