Kunder och uppdrag

White Smoke AB
Korrekturläsning och strukturering av dokument.

BalMid AB
Texter på svenska och engelska till företagets hemsida.

Företagande.se
Artikelserie om innovation.

I Din Tjänst
Textredigering samt språkgranskning av hemsida.
Formgivning av informationsfoldrar

Toxic Riv och sanering
Text till broschyr

Tripwise.se
Ett flertal korta webbtexter till sajten.

Bonuskraft AB
Formgivning av broschyr och annat tryckt material.
Bearbetning av texter till broschyr och hemsida.

Edna Care & Service AB
Formgivning av broschyr.
Bearbetning av texter till broschyr och hemsida.

Kreativa Kök Sverige AB
Löpande arbete med kommunikation och marknadsföring. Bl. a annonser för Facebook, trycksaker, texter och inlägg på hemsida.